Spoorbypass Mechelen

Mechelen station is een belangrijk openbaar vervoersknooppunt in het zuiden van de provincie Antwerpen en het noorden van de provincie Vlaams-Brabant.  Om de mobiliteitsproblematiek rond de regio Mechelen te verbeteren worden 2 extra sporen (bypass) aangelegd.

Dankzij de spoorbypass zal het station aan de Arsenaalzijde twee extra sporen krijgen, de toekomstige sporen 11 en 12. De sporen zullen in de eerste plaats gebruikt worden voor de hogesnelheidstrein (160 km/uur), maar ook voor de Diabolo (nieuwe luchthavenverbinding) en het Gewestelijk Expresnet (optimalisering verbinding met Brussel).

Daarnaast wordt het trein- en busstation uitgebouwd, met een aangepaste verkeerscirculatie tot gevolg. Het stationsgebouw zal op een toekomstgerichte en gebruiksvriendelijke manier worden ingericht. Belangrijk voor dit gebouw en de directe omgeving zijn de leesbaarheid, de multifunctionaliteit, de sfeerbeleving, de bereikbaarheid en de integrale toegankelijkheid, ook voor personen met beperkte mobiliteit (mensen in een rolstoel, met kinderwagens of met zware koffers…).

APTS (BMNED / GSNED)
Voor de realisatie van de spoorbypass werden door APTS, de alliantie tussen IFCO Funderingsexpertise bv en BMNED / GSNED, een tweetal statische paaltesten uitgevoerd, variërend van 310 ton tot 530 ton. Beide paaltesten zijn volledig geïnstrumenteerd (klasse A – kracht- en vervormingsgestuurd), waardoor het last-zakkingsgedrag met inbegrip van de verdeling schachtwrijving en de kracht op de paalpunt in alle stadia van de proef kon worden vastgesteld.

Facts & Figures

  • APTS / BMNED / GSNED
  • Kandt b.v.

Gerelateerde projecten

DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton
Strand East, London
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
BioTfeuL project Duinkerke
Gassco Emden Project
Nieuwe butadieenfabriek en uitbreiding MBTE-fabriek Evonik Degussa Antwerpen
Tripods haven Vlissingen
Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve te Sluis
Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer
4 Statische paaltesten op Yara