Kanaaldok B3 BASF Antwerpen

Kanaaldok B3 (250 meter breed en 11 meter diep en 81,29 ha) behoort tot chemiereus BASF Antwerpen, het grootste geïntegreerde chemische productiecentrum van België en het tweede grootste belangrijkste productieplatform van de BASF-groep wereldwijd. Het Kanaaldok B3 beschikt over aansluitingen voor tankschepen voor laden en lossen middels landkranen. Daarnaast zijn er aansluitingen voor chloor- en zwavelpijpen. In het westelijk gerichte BASF-insteekdok zijn verplaatsbare zakkenladers en laadbuizen voor stortgoederen. 

BMNED / GSNED
Om de steeds groter worden zeeschepen te kunnen laten afmeren worden door BASF Antwerpen nieuwe afmeervoorzieningen gerealiseerd. GSNED, de veldwerkafdeling van BMNED, heeft in opdracht van BASF Antwerpen geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft bestaan uit 35-tons sonderingen vanaf het water. Met behulp van standaard sondeermaterieel (20 tons) kon de harde zandlaag met conusweerstanden van >90 MPa niet worden gepenetreerd. GSNED heeft met een speciaal voor deze klus vervaardigde 35-tons sondeertoren sonderingen van 25 meter minus waterbodem uitgevoerd en de werkzaamheden met succes afgerond. Tijdens het sonderen werden over vrijwel het gehele traject conusweerstanden geregistreerd van 30 MPa en hoger met als uitschieter een laag van ca. 3 à 4 meter met conusweerstanden > 90 MPa op een diepte van 10 meter minus waterbodem.

Facts & Figures

  • BMNED + GSNED
  • BASF Antwerpen
  • Geotechnisch veldwerk

Gerelateerde projecten

DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton
Strand East, London
BioTfeuL project Duinkerke
Spoorbypass Mechelen
Gassco Emden Project
Nieuwe butadieenfabriek en uitbreiding MBTE-fabriek Evonik Degussa Antwerpen
Tripods haven Vlissingen
Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve te Sluis
Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer
4 Statische paaltesten op Yara