BioTfeuL project Duinkerke

Het BioTfuel-project is in 2009 in het leven geroepen door Axens, IFP Energies Nouvelles, French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), Avril, ThyssenKrupp Industrial Solutions en Total met als doel technologieën te valideren en te verbeteren en een volledige productieketen tot stand te brengen voor tweede-generatie biodiesel en biokerosine vervaardigd uit stro, bosafval en gewassen. 

De ambitieuze doelstelling van de projectpartners is om het mogelijk maken om 200.000 ton biodiesel en bio-kerosine per jaar te produceren uit een miljoen ton biomassa. Eén van de proefopstellingen komt in Duinkerke te staan, nabij de thuishaven van Total.

BMNED / GSNED
In opdracht van Jacbo Pfahlgründungen GmbH verzorgt BMNED de engineering van de paalfundatie. Zowel het draagvermogen als de paalwapening worden door de adviseurs van BMNED nader uitgewerkt volgens de vigerende Franse normeringen. Door GSNED, de veldwerkafdeling van BMNED, wordt het geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij wordt naast de standaard registraties zoals de conusweerstand, de plaatselijke kleef en de helling, aanvullend registratie van magnetische onregelmatigheden, welke veroorzaakt worden door metaalhoudende objecten, uitgevoerd. Tevens draagt GSNED zorg voor het uitzetten, inmeten en akoestisch doormeten van de funderingspalen welke door Jacbo Pfahlgründungen GmbH worden vervaardigd.

Facts & Figures

  • BMNED/GSNED
  • Jacbo Pfahlgründungen GmbH

Gerelateerde projecten

DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton
Strand East, London
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
Spoorbypass Mechelen
Gassco Emden Project
Nieuwe butadieenfabriek en uitbreiding MBTE-fabriek Evonik Degussa Antwerpen
Tripods haven Vlissingen
Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve te Sluis
Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer
4 Statische paaltesten op Yara