Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer

Tot enige jaren geleden was het Markermeer gereserveerd voor de aanleg van de laatste IJsselmeerpolder, de Markerwaard. In 2006 is besloten om de Markermeer niet in te polderen. Daarom willen Rijk, Provincies en Gemeenten nu nieuwe plannen maken voor het Markermeer en het IJmeer.

Het project Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) is onderdeel van het Programma Randstad Urgent (PRU). Dit programma is er op gericht van de Randstad weer een concurrerende topregio te maken binnen Europa. Een van de thema’s binnen het programma omvat de realisatie van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Binnen dit thema wordt het project Toekomstagenda Markermeer-IJmeer (TMIJ) uitgevoerd onder regie van de provincies Flevoland en Noord-Holland.

Via praktijkervaring in het Markermeer-IJmeer moet het project NMIJ uitwijzen welke investeringen in natuurontwikkeling het meest kansrijk zijn voor het realiseren van een robuust ecologisch systeem en een klimaatbestendig watersysteem in Markermeer en IJmeer.

Eén van de ecologische experimenten uit het onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer – IJmeer bestaat uit de aanleg van een tijdelijke luwtestructuur bij Warder aan de Noord-Hollandse kust van het Markermeer.
Het experiment wordt naar verwachting aangelegd in juni en heeft een maximale looptijd van 1 jaar. Deze structuur, die aanwezig is vanaf eind mei 2011 tot juli 2012, maakt deel uit van het onderzoek naar mogelijkheden om het water helderder te krijgen. Dit door de hoeveelheid zwevend slib terug te brengen. De luwtestructuur bestaat uit een damwand op enige afstand van de kust. De locatie wordt
gemarkeerd door uitgebreide betonning en verlichting. Nadat het meetprogramma helder water is afgerond wordt de dam weer verwijderd. De meetresultaten worden gebruikt bij de beoordeling van de werkzaamheid van eventuele permanente luwtestructuren.

In opdracht van De Klerk Waterbouw uit Werkendam worden door GSNED, de veldwerkafdeling van BMNED, een 18-tal sonderingen uitgevoerd op het water op een afstand van ca. 100 meter tot 2000 meter vanuit de kust. De sonderingen worden doorgezet tot een diepte van ca. 18 meter minus waterbodem bij een waterdiepte variërend van ca. 2 tot 4 meter.

Facts & Figures

  • BMNED / GSNED
  • De Klerk Waterbouw
  • Geotechnisch veldwerk

Gerelateerde projecten

DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton
Strand East, London
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
BioTfeuL project Duinkerke
Spoorbypass Mechelen
Gassco Emden Project
Nieuwe butadieenfabriek en uitbreiding MBTE-fabriek Evonik Degussa Antwerpen
Tripods haven Vlissingen
Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve te Sluis
4 Statische paaltesten op Yara