Een goed begin is het halve werk...

In de voorbereiding van een bouwproject komen vele aspecten aan de orde die uiteindelijk allemaal invloed hebben op het eindresultaat. Het succesvol realiseren van nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten vergt dan ook vakkundig projectmanagement. BMNED coördineert haalbaarheidsonderzoeken, voert financiële haalbaarheidsstudies uit, bemiddelt bij overheidsinstanties en initieert enthousiasme en betrokkenheid om te komen tot het gewenste resultaat.

In het land van wetten en regels zijn voor vrijwel elk project een of meerdere vergunningen nodig. BMNED verzorgt en begeleidt voor u het gehele vergunningentraject. Door ons uitgebreide dienstenpakket kunnen wij zelf de benodigde studies die bij het vergunningentraject horen voor u verzorgen. Voor de uit te voeren werkzaamheden worden meerdere aannemersbedrijven benaderd en wordt een prijsspiegel opgesteld.  Bij het gunnen van werken adviseert BMNED u als opdrachtgever welke aannemer het meest geschikt is.

De uitvoeringsbegeleiding die BMNED biedt vindt plaats op opzichter- en directieniveau. Bij uitvoeringsbegeleiding op opzichterniveau zorgt de opzichter voor controle op de kwaliteit van toegepaste materialen en bewaakt hij dat alle werkzaamheden volgens het veiligheidsplan worden uitgevoerd. De opzichter houdt tevens een dagrapport over de voortgang van het project bij, dat wekelijks door de verschillende betrokken partijen wordt afgetekend. Op deze wijze ontstaat er een document over het project dat discussies zoveel mogelijk uitsluit. Op directieniveau wordt erop toegezien dat alles wat contractueel rondom een bouwproject is vastgelegd daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ook het uitvoeren van controles op tekeningen en het voorzitten van directievergaderingen behoort tot uitvoeringsbegeleiding op directieniveau.

Ook na de realisatie van een project kunnen wij diensten bieden, bijvoorbeeld op het gebied van beheer en onderhoud. Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Jarenlange ervaring

Jarenlange ervaring op het gebied van grond-, weg- en waterbouw zorgt voor de juiste expertise, wat noodzakelijk is om de ideeën van opdrachtgevers om te zetten en uit te werken tot uitvoerbare plannen.

Gerelateerde projecten

Strand East, London
Spoorbypass Mechelen
Nieuwe butadieenfabriek en uitbreiding MBTE-fabriek Evonik Degussa Antwerpen
Tripods haven Vlissingen