Nieuwe butadieenfabriek en uitbreiding MBTE-fabriek Evonik Degussa Antwerpen

Antwerpen is de grootste buitenlandse vestiging van het wereldwijd opererende Duitse chemiebedrijf Evonik Industries. Op de Antwerpse site van 109 hectare zijn in 11 productie-eenheden gesitueerd, elk met een specifieke werking en eigen eindproducten. 

Om de productiecapaciteit te verhogen wordt op de site van Evonik Antwerpen een nieuwe butadieenfabriek gerealiseerd met een productiecapaciteit van 100.000 ton. Butadieen is een grondstof voor rubber. Ze kan de soepelheid van kunststoffen beïnvloeden. Het wordt gebruikt in synthetisch rubber voor banden, schoenzolen en tapijtbodems. Daarnaast krijgt de bestaande MBTE-fabriek er 75.000 ton productiecapaciteit bij. MBTE is een stof die het octaangehalte van carburatorbrandstoffen verhoogt. Dat leidt tot een betere verbranding en een betere milieubalans.

 

BMNED / GSNED
Het vervaardigen van de funderingspalen werd door Evonik Industries uitbesteed aan Jacbo Nederland bv. Jacbo Nederland bv contracteerde vervolgens BMNED voor het verzorgen van de berekeningen van zowel het draagvermogen als van de wapening van de funderingspalen. Daarnaast wordt door GSNED, de veldwerkafdeling van BMNED, het uitzetten van de palenvelden verzorgt. Na het boren van alle palen worden door GSNED de paallocaties ingemeten en de palen akoestisch doorgemeten.

Facts & Figures

  • BMNED / GSNED
  • Jacbo Nederland bv
  • Geotechnisch veldwerk

Gerelateerde projecten

DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton
Strand East, London
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
BioTfeuL project Duinkerke
Spoorbypass Mechelen
Gassco Emden Project
Tripods haven Vlissingen
Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve te Sluis
Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer
4 Statische paaltesten op Yara