Geotechnisch onderzoek in Terneuzen

Wonen aan het water is én blijft bijzonder. De aantrekkingskracht van het water is groot. Heerlijk vanuit je luie stoel over de havens te turen met een uitzicht wat letterlijk iedere dag weer anders is. Een levend schilderij waar je nooit op uitgekeken raakt. De Sluiswachter is direct gelegen aan de handelshaven van Terneuzen en biedt derhalve een fantastisch uitzicht over de haven, het sluizencomplex van Terneuzen en zelfs over de Westerschelde. Het nieuwe complex De Sluiswachter zal ruimte bieden aan 46 koop- en huurappartementen in diverse types appartementen in verschillende afmetingen. Daarnaast komen er verschillende winkels in het complex.

In opdracht van Aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen hebben wij diverse werkzaamheden uitgevoerd. Zo heeft GSNED het geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd, hierbij gaat het om zo’n 50 standaard sonderingen 14 waterspanningssonderingen, 150 MAG-sonderingen en diverse milieuboringen. De MAG-sonderingen zijn gebruikt voor het opsporen van de groutankers van de naastgelegen kadeconstructie. Op deze manier zijn de locaties van de nieuw te boren palen bepaald zonder dat ze een bestaand anker kunnen raken.

Naast de sonderingen heeft GSNED diverse waterspanningsmeters en trillingsmeters geplaatst, trillingsmeters zowel in de grond als op de kade en bij naastgelegen bestaande bebouwing conform het door BMNED opgestelde monitoringsplan. Tijdens het heien van de funderingspalen zijn de trillingsmeters elke dag gemonitord en werd er iedere dag een complete meetronde uitgevoerd op de bestaande bebouwing rondom de nieuwbouw. BMNED heeft naast het complete funderingsadvies met alle bijbehorende berekeningen technische ondersteuning verleend bij diverse vergunningsaanvragen. Tevens is een toetsing gedaan van de invloed van de nieuwbouw op de bestaande kade.

Facts & Figures

  • GSNED
  • Aannemersbedrijf Van der Poel
  • 2017 - 2018

Onze specialisaties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Gerelateerde projecten

DC Appelweg Moerdijk
Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton
Strand East, London
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
BioTfeuL project Duinkerke
Spoorbypass Mechelen
Gassco Emden Project
Nieuwe butadieenfabriek en uitbreiding MBTE-fabriek Evonik Degussa Antwerpen
Tripods haven Vlissingen
Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve te Sluis
Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer
4 Statische paaltesten op Yara