Gassco Emden Project

De Linde Group, een wereldwijd toonaangevend gas- en engineering bedrijf, heeft de opdracht gekregen om een aardgasterminal in de stad Emden, in het noorden van Duitsland, te bouwen. Met het contract is ongeveer 260 miljoen Euro gemoeid. Het contract werd toegekend door het Noorse staatsbedrijf Gassco AS namens Gassled joint venture.

De nieuwe aardgasterminal zal de uit 1977 stammende Norse Gas Terminal vervangen welke momenteel door Gassco geëxploiteerd wordt. De terminal zal aardgas distribueren vanuit gasvelden, welke in Noorse handen zijn, in de Noordzee nabij Duitsland.

Het contract omvat engineering, voorziening en constructie van de nieuwe terminal. Het project is gebaseerd op front-end engineering design (FEED) supplied by Gassco. De eerste werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Linde Engineering op de Group's site in Dresden. De bouw in Emden zal van start gaan in het najaar van 2013. De faciliteit zal zoveel mogelijk in modules geprefabriceerd worden om vervolgens op de bouwplaats in elkaar gezet te worden. Het is de bedoeling dat de nieuwe aardgas terminal eind 2015 in gebruik wordt genomen.

BMNED / GSNED
In opdracht van de Linde Group heeft BMNED / GSNED zich geengageerd om aan deze HSE & Q standaard te voldoen zoals deze binnen het bedrijf van de opdrachtgever (Gassco) overheersen. Wanneer het HSE & Q aangaat dan is de Gassco regel "volgzaamheid is verplicht" van toepassing op ieder individu of bedrijf welke betrokken is bij het Gassco project.

Na het succesvol voltooien van de intensieve kwaliteitscontrole is BMNED / GSNED in staat om de ongeveer 8,750 sonderingen uit te voeren. Naast de standaard registraties zoals de conusweerstand, de plaatselijke kleef en de helling wordt aanvullend registratie van magnetische onregelmatigheden, welke veroorzaakt worden door metaalhoudende objecten, uitgevoerd. Om zoveel sonderingen uit te voeren in korte tijd hebben we speciaal voor dit project een chaindrive sondeermachine gebouwd waarmee we sneller kunnen sonderen. Hierdoor wordt, ook door meerdere machines in te zetten, de totale uitvoeringstijd drastisch ingekort.

Facts & Figures

  • Geotechnisch veldwerk

Gerelateerde projecten

DC Appelweg Moerdijk
Sluiswachter Terneuzen
Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton
Strand East, London
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
BioTfeuL project Duinkerke
Spoorbypass Mechelen
Nieuwe butadieenfabriek en uitbreiding MBTE-fabriek Evonik Degussa Antwerpen
Tripods haven Vlissingen
Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve te Sluis
Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer
4 Statische paaltesten op Yara