DC Appelweg Moerdijk

Heembouw heeft een overeenkomst gesloten met de logistieke belegger Exeter PropertyGroup voor de ontwikkeling en realisatie van een logistiek DC aan de Appelweg in Moerdijk. Het kavel waarop het distributiecentrum komt omvat 4 hectare en het nieuwe DC wordt 28.000 m2 groot, verdeeld over een hal van 24.000 m2, een kantoor van 1.200m2 en 3.400 m2 mezzanine.

BMNED
BMNED ondersteunt Heembouw bij het ontwerpen van de ondergrondse funderingen. Zo worden er zettingsanalyses gemaakt voor het gehele buitenterrein, de funderingen worden gedimensioneerd op basis van zettingen en rotaties en worden de palenplannen vervaardigd. Uiteraard worden de resultaten van paalproeven door BMNED geanalyseerd en gerapporteerd. 

GSNED
GSNED heeft de opdracht gekregen voor het uitvoeren van de sonderingen. De sondeerwerkzaamheden bestonden uit 88 sonderingen 40 meter diepte. 24 sonderingen 20 meter diepte. Van de sonderingen tot 40 meter diepte werden er 40 uitgevoerd met registratie van de waterspanning. Iets meer dan de helft van de sonderingen zat in verharding, de boringen door de verharding heen zijn eveneens door ons uitgevoerd. We hebben tevens de opdracht gekregen om na het aanbrengen van de funderingspalen een percentage hiervan te beproeven.

Facts & Figures

  • BMNED/GSNED
  • Heembouw
  • -

Gerelateerde projecten

Sluiswachter Terneuzen
Bouwput in primaire waterkering: Twinpalenwand i.c.m. onderwaterbeton
Strand East, London
Kanaaldok B3 BASF Antwerpen
BioTfeuL project Duinkerke
Spoorbypass Mechelen
Gassco Emden Project
Nieuwe butadieenfabriek en uitbreiding MBTE-fabriek Evonik Degussa Antwerpen
Tripods haven Vlissingen
Verbouwing en uitbreiding restaurant - tearoom De Lindenhoeve te Sluis
Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer
4 Statische paaltesten op Yara