Geotechniek

In tegenstelling tot vele materialen, waaronder met name metalen en tot op zekere hoogte ook hout en beton, gedraagt grond zich bij het toenemen van spanningen absoluut niet lineair.

Zo wordt grond bij het samendrukken bijvoorbeeld steeds stijver. Bij hoekvervormingen daarentegen wordt grond juist steeds slapper, waardoor bezwijken kan optreden. Bovendien treedt door deze veranderingen vaak volumeverandering op. Wanneer echter de grond verzadigd is met water werkt dit de verandering in volume tegen, wat kan resulteren in aanzienlijke drukverhoging in het poriënwater. 
Daarnaast zal men bij het graven in de grond, afhankelijk van locatie en diepte, niet zelden onder de grondwaterspiegel terechtkomen. In dergelijke gevallen zal, teneinde de werken in den droge te kunnen uitvoeren en de stabiliteit van de bouwput te garanderen, een kunstmatige grondwaterstandverlaging noodzakelijk zijn.

BMNED heeft jarenlang ervaring opgedaan en specialistische kennis verworven bij het verzorgen van geotechnische adviezen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld:

  • Het adviseren in en het ontwerpen en berekenen van funderingsconstructies, zowel op staal als op palen;
  • Het adviseren in en het ontwerpen en berekenen van grond(water)kerende constructies;
  • Het adviseren in en het ontwerpen en berekenen van (retour-)bemalingen en infiltratiesystemen;
  • Het doen van zettingsanalyses als gevolg van voorbelastingen en/of grondwateronttrekkingen;
  • Het berekenen van het zettings- en vervormingsgedrag van constructies;
  • Het doen van stabiliteitsstudies van tijdelijke en/of permanente taluds, wegen en/of dijken;
  • Het doen van trillingsprognoses als gevolg van heiwerkzaamheden.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wij staan u graag te woord.