Over BMNED  >  Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit

© 2017 BMNED - ISO 9001BMNED heeft als civiel- en bouwtechnisch ingenieursbureau de kwaliteit van haar activiteiten hoog in het vaandel staan. Vanuit dit perspectief heeft BMNED een doordacht kwaliteitmanagementsysteem geïmplementeerd; een ontwikkeling die ons de toekenning van het ISO 9001-certificaat heeft gebracht. De certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem maakt aantoonbaar dat BMNED aan alle eisen van de norm voldoet en dat zij in staat is om haar diensten te leveren volgens de gemaakte afspraken.

Het kwaliteitssysteem van BMNED is door TÜV Nederland bv door middel van periodieke bezoeken getoetst en beoordeeld. Daarnaast heeft BMNED een eigen KAM-coördinator die het gecertificeerd managementsysteem continue beoordeelt en onderhoudt.

Download/bekijk hier het ISO 9001-certificaat.


Veiligheid

© 2015 BMNED - VCA**Veiligheid heeft een hoge prioriteit binnen onze organisatie. De beheersing van die veiligheid heeft vorm gekregen in de bekende VCA-checklist voor aannemers. Alle medewerkers van BMNED, met uitzondering van de afdeling administratie, zijn in het bezit van het certificaat veiligheid voor leidinggevende (VCA-VOL). Voor de veldwerkafdeling geldt dat alle leidinggevenden eveneens beschikken over VCA-VOL. Daarnaast zijn alle overige veldmedewerkers in het bezit van het certificaat basisveiligheid (VCA-B). Om de veiligheidsaspecten volledig te beheersen is naast een individuele certificering ook besloten om BMNED als bedrijf zijnde te certificeren. De beheersing van die veiligheid heeft vorm gekregen in een VCA**-certificaat. Dit VCA**-certificaat toont aan dat BMNED voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het veiligheidswaarborgingssysteem van BMNED is door TÜV Nederland bv door middel van periodieke bezoeken getoetst en beoordeeld. Daarnaast heeft BMNED een eigen KAM-coördinator die het gecertificeerde veiligheidswaarborgingssysteem continue beoordeelt en onderhoudt.

Download/bekijk hier het VCA**-certificaat.

© 2017 BMNED - Certificatie ISO 9001:2008 en VCA**

 BMNED, uw civiel- en bouwtechnisch ingenieursbureau!